Aanmelden

Wil je je aanmelden

Voor:

- Beeldende therapie:  individueel,  Online therapie, groepswerk, Kind & Jeugd,

- workshop intuïtief schilderen en programma's voor bedrijven en instellingen

- Begeleiding Beeldend

- Energetische ondersteuning: Stress reductie programma, Energising programma,              

  Senioren energising, Issue release programma en Crystal bridge Energy healing,

 

contact Ineke de Groot

Telefoon: 06 15559491

Email: ineke.de.groot@creatiefcollectief.nl

 

Voor:

- muziektherapie, stemtherapie, klanktherapie

- muzikaal opstellingenwerk (muzikale sculpturen)

- Ik-grenzen groep

- Epstein Barr behandeling

 

contact Marijke Blokdijk
Telefoon: 06 52502987
Email: marijke.blokdijk@creatiefcollectief.nl

 

Omdat we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn, kun je je ook via de mail aanmelden. Vermeld je naam èn het telefoonnummer waarop je te bereiken bent, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Hoe gaat het verder?

Wanneer je je aanmeldt voor Beeldende therapie of Muziektherapie vragen we je de behandelingsovereenkomst-documenten te downloaden, in te vullen en als bijlage te uploaden en te mailen, òf uit te printen, in te vullen en mee te nemen op de eerste afspraak.

In het kennismakingsgesprek gaan we dieper in op je hulpvraag en de ingevulde vragen van de behandelingsovereenkomst en krijg je een indruk van ons en onze werkwijzes.

Als je besluit om verder te gaan na deze eerste kennismaking, starten we met een eerste verkennende fase waarin wordt gekeken welke aanpak voor jou het meest wenselijk is en het beste past bij jouw hulpvraag en jouw situatie en welke doelen we gaan nastreven. Deze informatie wordt duidelijk besproken, waarna we tot een gezamenlijk besluit komen over hoe jouw traject vorm te geven.

Soms kan het zijn dat je geadviseerd wordt om voor extra ondersteuning te zorgen, om zo je draagkracht te vergroten en/of je situatie te versterken.

Op de eerste afspraak gelieve een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.


Het is ons voorbehouden sommige hulpvragen niet te honoreren. In dat geval zullen wij een doorverwijzingsadvies verstrekken.


© 't Creatief Collectief 2022