Groepswerk

Beeldend werken in een groep: een waardevol traject...

Samen, maar individueel werk je aan belangrijke thema's.


Binnen de groep ga je op jouw eigen wijze, zowel binnen visualisaties en beeldend werken, heel gestructureerd je innerlijke landschap doorlopen en verkennen, waardoor je ook de minder bekende kanten van jezelf gaat zien en je de samenhang van allerlei innerlijke aspecten gaat ontdekken.

 

Alle grote basisthema's van het mens-zijn komen per module aan de orde. Per module wordt een basisthema in diverse facetten uitgewerkt en onderzocht.

In het programma van de eerste Module gaan we aan de slag met  het thema Hechting en Verbondenheid, wat een primaire basisbehoefte is die ver voor de geboorte in ontwikkeling komt.  In de volgende modules wordt er ingegaan op de ontwikkeling van zelfstandigheid, van waaruit de relatie met de ander tot stand gaat komen en persoonlijke grenzen een rol gaan spelen. Van hieruit ontwikkelt de mens zijn positie ten opzichte van de ander en de wijze waarop hij/zij zichzelf tot expressie brengt. Het is mogelijk om de modules los te volgen of daarin een eigen volgorde te kiezen.

De opbouw maakt dat een thema wat je in een eerdere module ervaart ook weer terug te vinden is in de andere modules. Het maakt verbanden inzichtelijk en invoelbaar.

Een overzicht van de modules vind je hier. 

 

Ook al werk je geheel individueel en vanuit jouw eigen beleving, binnen dit proces is de groep van waarde omdat je herkenning, erkenning, inspiratie en steun ervaart door de inbreng van je mede groepsleden. Je leert van elkaar. Je bent allemaal met hetzelfde thema bezig. Je ervaart dat je niet de enige bent die zoekende is en dat werkt vaak bevrijdend.

 

Technieken en materialen

We werken met zeer toegankelijke  schilder en tekenmaterialen en alle materialen zijn aanwezig. We werken hoofdzakelijk 'nat in nat' met aquarelverf, krijt en potloden. Dit zijn materialen die leven en zeer toegankelijk zijn met heldere kleuren die direct corresponderen met onze energetische velden en gevoelslagen. Het beeldend werk is makkelijk aan te passen naar nieuwe beelden; het werk kan groeien en veranderen binnen het proces.

Cognitieve Schematherapie vormt het kennisraamwerk waarmee wordt gewerkt.

 

Ben je geïnteresseerd in het programma van de eerste module? ? Meld je dan aan via de mail.

© 't Creatief Collectief 2020