De Modules

Een reis door de persoonsontwikkelingsfases


Het programma van het groepswerk is opgebouwd uit vijf modules en loopt qua opbouw parallel aan de persoonsontwikkeling van de mens. Het biedt een logisch en verdiepend traject waarbij wordt voortgebouwd op de vorige modules. Modules kunnen ook apart en los van elkaar gevolgd worden. Je kan per module inschrijven.

De eerste Module heeft als overkoepelend kernthema Verbinding en Basishechting. Hierin komen thema's aan bod zoals: veiligheid of een tekort aan veiligheid, er mogen zijn, het kunnen ervaren van een eigen plek en eigen ruimte, vertrouwen, grenzen en contact, je kunnen verbinden met je lichaam, materie en de ander.

 

De tweede module heeft als thema Zelfstandigheid met als onderwerpen: afhankelijkheid, kwetsbaarheid, verstrengeling, ik en de ander, autonomie, eigenheid, identiteit en grenzen, presteren en mogen falen.

De derde module heeft als overkoepelend thema Verzwakte Grenzen met als subthema's: inleving, zelfbeheersing, realiteitsbesef, macht, controle, status, grenzen, eigen ruimte & de ruimte van de ander.

De vierde module heeft als overkoepelend kernthema 'Mijn Gerichtheid Op Anderen'. Hierbinnen worden onderwerpen behandeld als: leren luisteren naar eigen behoeften, eigen keuzen maken, identiteit, boosheid uiten in relatie tot de ander, en worden de posities - onderwerping, zelfopoffering en goedkeuring nodig hebben - onderzocht en uitgewerkt.

De vijfde module heeft als kernthema 'Expressie' waarin onderzocht wordt hoe remmingen en waakzaamheid ontstaan en welke invloed dit heeft op het gedrag naar jezelf en de ander toe en hoe deze omgebogen kunnen worden naar creativiteit, zelfvertrouwen, je leren uiten, spelen, spontaniteit en genieten.

Hoe ziet een sessie eruit?

Een sessie duurt twee uur. We beginnen met een inleiding van het thema door middel van een gesprek en/of geleide meditatie. Dan gaan we beeldend werken, gevolgd door een nabespreking waarin ervaringen uitgewisseld worden, waarna de sessie wordt afgerond met een tweede geleide meditatie/ healing waarbinnen de stappen die gemaakt zijn binnen het beeldend werken energetisch worden verdiept, geïntegreerd en geharmoniseerd. De eerste module gaat medio september van start op de maandagochtend van 9.30 tot 11.30 u. 

 

Terug naar Groepswerk

 

© 't Creatief Collectief 2020