Anti infectieprogramma

Voor actieve-  en latent aanwezige infecties.


Infecties

Naast de bekende en gemakkelijk te herkennen virusinfecties zoals verkoudheden, griep en bacteriële infecties waarbij een verdikking, roodheid en pijn aangeven dat er sprake is van een infectie, zijn er ook minder gemakkelijk te herkennen infecties. Dit zijn infecties die minder duidelijke verschijnselen laten zien, maar toch een grote impact hebben op het algemeen welbevinden. Daarbij kun je denken aan laaggradige infecties zoals de schimmelinfectie Candida, het Epstein Barr virus e.a.. De symptomen hiervan zijn sluipend en moeilijk te herkennen als behorende bij een infectie, maar desalniettemin desastreus voor je gezondheid. Daarnaast kan een virus latent, of te wel inactief, aanwezig zijn. Dit vormt een zware belasting voor het systeem doordat zij onopgemerkt continu giftige afvalstoffen produceren die in de organen worden opgeslagen en zo de weerstand verlagen.

 

We bieden het anti-infectie programma aan.  

Het programma bestaat uit 5 individuele sessies van een uur waarbij diep ingegrepen wordt in het systeem wat de infectie toe heeft gelaten en in stand houdt. Daarnaast wordt de groeikracht van de bacterie, schimmel of virus gestopt, waardoor de infectie af gaat nemen en uiteindelijk stopt. 

Het is aan te raden om dit programma geheel te doorlopen voor een blijvend resultaat.

We hechten eraan om expliciet te vermelden dat je bij een infectie of het vermoeden ervan nooit artsen moet buitensluiten! Bij enige twijfel dien je je allereerst tot je huisarts/specialist te wenden. Vooral acute ontstekingen dienen altijd door een arts beoordeeld te worden.

 

In de gevallen waarbij de huidige reguliere behandelingen geen effect (meer) hebben, of waarin sprake is van laaggradige ontstekingen die niet gemakkelijk herkend worden, evenals bij steeds terugkerende ontstekingen, kan deze energetische ondersteuning heel nuttig zijn. Ook bij (ernstige) vermoeidheid en uitputting waarvan de oorzaak onbekend is, kan een sluipende infectie hier (mede) oorzaak van zijn en ervoor zorgen dat behandelingen gericht op verhogen van het energieniveau niet het gewenste resultaat opleveren. Het kan dan goed zijn om deel te nemen aan dit programma.

 

Voor aanmelden klik hier.

© 't Creatief Collectief 2020