Tarieven

Beeldende therapie en Energetische therapie Ineke


  

Vergoeding van individuele therapie

Vergoeding via het persoonsgebonden budget

Individuele begeleiding kan zinvol en belangrijk zijn binnen vele uitdagingen die het leven te bieden heeft. 

https://www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/begeleiding/

Als er een indicatie voor begeleiding is, dan kan daarmee onze zorg ingekocht worden.

 

Zie Begeleiding. Voor verdere informatie kan men het beste contact opnemen met Per Saldo, de belangenvereniging voor PGB houders: www.pgb.nl.
Hier is ook alle informatie te vinden die nodig is om een PGB aan te vragen.

 

Vergoeding via 'het rugzakje'

Ook scholen krijgen extra middelen in de vorm van een 'rugzakje' voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Hiermee kan ook zorg ingekocht worden als dit voor de gang van zaken op school noodzakelijk wordt geacht.
Het initiatief voor aanmelding ligt dan bij de school.

 

Vergoeding via de werkgever

Is de reden van aanmelding werkgerelateerd, dan is het ook mogelijk om via de werkgever de therapie vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of personeelszaken.

RBCZ helpt bij het vinden van complementaire zorg die bij jou past

 

Zorg bieden die voor iedereen toegankelijk is, daar gaat het ons om. RBCZ is daarom hét startpunt als je op zoek bent naar erkende complementaire zorg bij jou in de buurt. Met ons platform staan we voor kwalitatieve en vakbekwame zorg met een holistische benadering, waarbij je vrij bent om te kiezen wat jij nodig hebt.

Het NVPA is een veelzijdige en dynamische beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Kwaliteit in therapie en begeleiding staat bij ons centraal.

 

Controleer hier of jouw verzekering vergoed. 

 

https://nvpa.org/verzekeringen/public