Marijke Blokdijk

Muziek vormt een directe brug naar je binnenwereld, je kern, je essentie

Muziektherapie

Muziek is eigenlijk onze eerste taal. Muziek gaat voorbij woorden. Het brengt je weer in contact met wie je werkelijk bent. 

Er is een breed aanbod binnen de muziektherapie. Met behulp van  Klanktherapie, Individuele Muziektherapie, Muzikale sculpturen of Stemtherapie kan er op verschillende manieren gewerkt worden aan het verkennen, verhelderen en oplossen van jouw vraag.

 

In de cursus Ik-grenzen leer je hoe je beter bij jezelf kunt blijven in een hectische wereld. 

Energetische therapie

Het is mogelijk om binnen het groei en bewustwordingstraject wat je doorloopt gebruik te maken van healing om je therapeutische proces te laten ondersteunen. Bijvoorbeeld om je stressnivo wat te verlagen en om je draagkracht te ondersteunen. Verder is het mogelijk om de thema's waar je aan werkt ook via healing aan te pakken. Healing versnelt en verlicht het therapeutische proces en geeft een verdieping in de verwerking. 

Energetische therapie kan als een op zichzelf staande therapie gegeven worden maar de combinatie met vaktherapie blijkt een gouden combinatie. Ervaringen opdoen binnen het medium, de bewustwording van de achterliggende dynamiek en vervolgens ondersteuning ontvangen met behulp van healing versnelt en verdiept het proces aanzienlijk. 

Over mij

Ik ben geboren in Eindhoven. (1956) Het leven heeft me uitgedaagd om op zoek te gaan; op zoek naar mijn eigen essentie, mijn eigen waarheid.

In die zoektocht heb ik veel verschillende mensen ontmoet, in alle hoedanigheden, leeftijdscategorieën en met veel uiteenlopende vragen en antwoorden, kwaliteiten, talenten, aandoeningen en beperkingen. En in die ontmoetingen heeft me het menselijke, de overeenkomsten in ons mens-zijn het meest geboeid.

"Wat beweegt ons als mens?

Wat maakt dat we zijn wie we zijn?"

Dit zijn vragen die ik lang met me heb meegedragen en die mijn zoektocht richting gaven. Nu begin ik  het gevoel te krijgen dat ik antwoorden op diep niveau aan het vinden ben. Dat ik in staat ben om achter het zichtbare te kijken. In combinatie met mijn opgedane levenservaring en de achtergrondkennis vanuit mijn studies en werkervaringen heb ik daarmee een vermogen ontwikkeld om tot de essentie door te dringen van heel veel vragen, zowel op psychisch als op fysiek gebied. Het is me een grote vreugde om dit in te zetten bij jouw zoektocht naar de antwoorden in jouw leven!


© 't Creatief Collectief 2023