Energetische therapie

Crystal Bridge Energy Healing Art


Healing en therapeutische ondersteuning

Het is mogelijk om binnen het groei en bewustwordingstraject wat je doorloopt gebruik te maken van healing om je therapeutische proces te laten ondersteunen. Bijvoorbeeld om je stressnivo wat te verlagen en om je draagkracht te ondersteunen. Verder is het mogelijk om de thema's waar je aan werkt ook via healing aan te pakken. Healing versnelt en verlicht het therapeutische proces en geeft een verdieping in de verwerking. 

 

Reading en Healing ineen

Energetische therapie is een combinatie van reading en healing in één. De vraag die je hebt, is de leidraad waarlangs een verbinding met jou en het achterliggende probleem gemaakt kan worden. In het voorgesprek werken we eraan om die vraag samen zo helder mogelijk in beeld te krijgen.
Jouw vraag kan gaan over psychische of lichamelijke klachten of liggen op spiritueel niveau. Maar je kunt ook een complexe situatie voorleggen waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan.

READING
Het antwoord dat ik op je vraag krijg, geeft meer duidelijkheid over de oorzaak van je probleem. Die oorzaak kan op alle bestaansniveaus liggen.
De informatie die belangrijk is, zal zichzelf laten zien, niet meer en niet minder. Alle waarnemingen worden opgenomen zodat je ze nadien rustig kunt terugluisteren.

 

HEALING
Op het moment dat bepaalde informatie doorkomt, vindt er tegelijkertijd op een dieper niveau heling plaats die ingrijpt op de bron van het probleem.
Het kan nodig zijn om een proces te starten. Hierover valt meestal na de eerste sessie meer te zeggen.

 

REACTIES
Veel mensen zijn je al voorgegaan. Velen van hen hebben met mij gedeeld wat hun ervaringen zijn en hebben hun toestemming gegeven om het hier te posten.

 

 

© 't Creatief Collectief 2023