Muzikale Sculpturen

Werken in het Wetend Veld


Wat zijn muzikale sculpturen?

Het werken met muzikale sculpturen is een therapievorm die veel gemeen heeft met (familie)opstellingen, zoals ontwikkeld door Bert Hellinger. Alles is energetisch met elkaar verbonden en dit kan zicht- en voelbaar gemaakt worden door de aspecten van je vraag in de vorm van een muziekinstrument zijn eigen plek te geven in de ruimte. Dit kunnen externe personen of zaken zijn zoals je familie van herkomst, of instanties, e.a., maar het is ook mogelijk om interne delen van jou zelf in de vorm van een instrument op te stellen in de ruimte. Interne delen kunnen namelijk ook met elkaar in conflict zijn en zorgen voor malen, piekeren, angst en niet kunnen beslissen.

Door elk deel op deze manier een stem te geven (of te laten klinken via een instrument) kan hoorbaar en voelbaar worden wat er werkelijk speelt. Dit geeft helderheid. Patronen kunnen inzichtelijk en voelbaar worden, evenals de ontstaansgeschiedenis. Dit moment kan energetisch ondersteund worden, waardoor drempels oplossen, er verzachting kan komen en je nieuwe stappen kunt gaan zetten. Werken met muzikale sculpturen kan zowel individueel als in een groep. 

Muzikale Sculpturen: kennismaken

Kijk in de agenda wanneer er een introductieavond wordt gegeven waar je vrijblijvend kunt kennismaken met deze manier van werken. Je hoort meer over de methode en er zal ook een demonstratie zijn.

 

In het najaar start er een driedaagse. Gedurende deze 3 dagen krijg je de gelegenheid om je gezin van herkomst op te stellen. Dit omdat hierin veel van jouw conditioneringen ontstaan zijn.

Verdieping van jouw inzichten hierin ontstaan doordat je ook deelneemt aan de sculptuuropstellingen van de andere deelnemers. Je gaat voelen wat raakvlakken zijn met jouw eigen geschiedenis en de daaruit ontstane conditioneringen. Het onderlinge vertrouwen dat in zo'n groep ontstaat, bied de veiligheid en ruimte die nodig is om het bijbehorende proces te doorlopen. 

 

Kijk in de agenda wanneer er een introductieavond is en wanneer de groep start.

© 't Creatief Collectief 2023