Muziektherapie

muziek vormt een directe brug naar je binnenwereld, je kern, je essentie


Muziek: de wereld van Klank, Melodie en Ritme......

Muziek is eigenlijk onze eerste taal.  Muziek gaat voorbij woorden. Het brengt je weer in contact met wie je werkelijk bent. Je hebt vast ook wel eens meegemaakt dat je ineens diep geraakt werd door muziek. Hoor je een stukje muziek en voor je het weet lopen de tranen over je wangen..... 

 

muziektherapie... iets voor mij?

Muziektherapie vraagt als allereerste van jou de bereidheid om een avontuur aan te gaan.

Om dan misschien te gaan ontdekken dat je hele hoge eisen aan jezelf stelt.

En om daarna te ontdekken dat jouw geluid er helemaal mag zijn, gehoord wordt en op waarde geschat. En dat juist door de puurheid de zeggingskracht immens kan zijn.....

 

We kennen een breed aanbod binnen de muziektherapie. Via klanktherapie, muziektherapie en stemtherapie kan er op verschillende manieren gewerkt worden aan het oplossen van jouw vraag.

 

Klanktherapie

Eigenlijk ben je vaak je eigen therapeut: wie zet er niet af en toe (of vaak!) precies die muziek op die bij dat bepaalde moment past. Waardoor je je ineens weer lekkerder in je vel voelt zitten, weer meer energie krijgt of juist kan gaan ontspannen. Of dat eindelijk die al lang wringende huilbui de weg naar buiten weet te vinden.

Binnen klanktherapie, een specialisatie binnen het muziektherapieaanbod, wordt gericht gebruik gemaakt van dit gegeven en wordt er gewerkt aan het herstel van je innerlijke balans met behulp van daarvoor geschikte instrumenten, zoals bijvoorbeeld klankschalen of je eigen stem.

 

Muziektherapie

Een mooie manier om tot uitdrukking te brengen wat er in je leeft, is zelf muziek maken. Hiervan maken we binnen de muziektherapie gebruik. Door het aanbieden van sociale en emotionele ervaringen binnen de muziek, kan helderheid ontstaan in de onderliggende dynamiek van je hulpvraag. Hierdoor kan er zicht ontstaan op de conditioneringen en patronen die hieraan ten grondslag liggen. Door deze inzichten en ervaringen kunnen zich leerprocessen gaan ontwikkelen van binnenuit, dat wil zeggen vanuit je eigen beleving.

 

Door de perfectie van digitale opnames zijn we gaan denken dat muziek alleen maar gehoord mag worden als het aan de allerhoogste eisen voldoet. Daar doen we onszelf mee tekort, want om muziek te kunnen maken die recht vanuit je hart komt, is geen enkele muziekkennis nodig. En het is ook helemaal niet nodig om de vaardigheid te hebben om een instrument te bespelen. Binnen mijn praktijk werken we met instrumenten die zeer toegankelijk zijn. Maar zelfs een complex instrument zoals een piano, is voor iedereen op een improviserende manier te bespelen.

 

Stemtherapie

Binnen de muziektherapie hebben we een specialisatie: stemtherapie. Onze stem zijn we zelf. Met onze stem geven we geluid aan onze essentie. Dat zorgt ervoor dat we het vaak spannend vinden om onze stem te laten horen, maar daarmee is het ook de meest pure en daarmee ook de meest krachtige uitdrukkingsvorm die ons ter beschikking staat.

 

Individuele therapie of in een groep?

Muziektherapie kan zowel individueel als in groepsvorm plaats vinden. Soms kunnen bepaalde factoren -zoals veiligheid, kwetsbaarheid en specifieke problematiek- maken dat je het beste kunt kiezen voor individuele therapie.

Daarnaast leent juist muziektherapie zich heel goed voor groepstherapie. In de muziek is er de mogelijkheid voor uitwisseling met de andere deelnemers, waardoor thema's rond interactie met je omgeving heel goed uitgewerkt kunnen worden. Ook kan een groep als steun ervaren worden en je kunt ontdekken dat je niet de enige bent die met iets worstelt.

Is het voor jou niet duidelijk of je groeps- of individuele therapie wil gaan doen, neem contact met me op, dan kunnen we het samen bekijken a.h.v. jouw specifieke vraag. 

 

Vergoedingen

Individuele Muziektherapie

Groep Muzikale Sculpturen

Klanktherapie

Meditatief Klankconcert

Klankmassage

Stemtherapie

© 't Creatief Collectief 2019