Meezingen met de BedsideSingers Eindhoven?


Wat doen we?

Wij zingen voor mensen in de laatste levensfase. Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen, bieden wij een moment van ontspanning en bezinning in het proces rond het sterven.

Naasten en zorgverleners zijn welkom om mee te luisteren. Voor hen kan het zingen een moment zijn waarop ‘zorgen voor’ even plaats mag maken voor ‘samen zijn’.                                                 (Foto Jan Visser)

 

Wat zingen we?

We zingen eenvoudige liedjes in allerlei talen en uit allerlei muzikale en spirituele tradities. De meerstemmige, zich herhalende melodieën gaan over verbinding, vertrouwen en loslaten. (Let op: op veel liedmateriaal rust copyright!)

 

Bedding

Dit werk vraagt een vermogen om een grote mate van verbinding aan te kunnen gaan en dit te kunnen vertalen in afgestemd, liefdevol zingen voor iemand in de laatste levensfase en zijn of haar dierbaren. Om dit te kunnen is het nodig dat we als koor en als kwartetten goed zijn afgestemd op elkaar. Zowel in de muziek als daarbuiten.

De repetities vormen de bedding waarbinnen het koor zich zowel muzikaal, emotioneel als organisatorisch kan ontwikkelen tot een groep zangers die zelfstandig in een kwartet ingezet kunnen worden als de BedsideSingers.

 

BedsideSingers Nederland

We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie BedsideSingers Nederland. Vanuit deze organisatie worden we in onze missie ondersteund op veel manieren. Daarnaast mogen we de naam BedsideSingers voeren en profiteren we van de naamsbekendheid die inmiddels al is opgebouwd.

De muzikaal leiders van alle BSS groepen dragen bij aan BedsideSingers Nederland als levende organisatie door te participeren in het onderlinge netwerk.

 

We zijn niet gebonden aan een specifiek geloof. Ons uitgangspunt is dat we onderling verbonden zijn in liefde en we dragen dit uit in onze zang. Het omgaan met terminale mensen betekent vooral dat we elkaar ontmoeten op diep menselijk niveau.

 

Wil je meezingen?

Dan ben je van harte welkom als je:

  • zelfstandig een melodielijn kunt vasthouden,

  • zelfstandig een tweede of derde stem kunt zingen in harmonie,

  • zacht kunt zingen en je stem kunt laten versmelten met die van anderen,

  • met je stem vriendelijkheid en zachtheid kunt communiceren,

  • een sfeer van rust en verstilling kunt overbrengen,

  • openstaat voor feedback,

  • openstaat voor reflectie en training om de emotionele vaardigheden te ontwikkelen die dit werk vraagt.

Praktische zaken

Om als BSS afdeling levensvatbaar te zijn, is het nodig dat er voldoende leden meedenken en mee organiseren. Dit betekent dat er naast de repetities ook gevraagd kan worden om mee te denken en mee te organiseren daar waar nodig.

 

Repetitietijd: 1x per 2 weken op maandagmiddag van 15-16.30 uur in de praktijk van 't Creatief Collectief.

 

Voor elk lid geldt een kennismakingsfase van 4 bijeenkomsten om te ontdekken of het iets voor je is. Na 2 maanden is er opnieuw een moment van afstemming of er wederzijds een fiat is. 

De muzikaal leider beslist samen met een koorlid wie er aan toe is om aan het bed te zingen.

 

Financiën

Het zingen is een gift, er wordt belangeloos gezongen voor de betrokkene. Wel vragen we een donatie.

Financiering van de muzikaal leider: kosten zijn 10 euro per koorlid per bijeenkomst, ook als je een keer niet kunt komen. Je verbindt je iedere keer voor 3 maanden.

Daarbij komen de kosten van het lidmaatschap BSS Nederland: 10 euro per koorlid per jaar. Op termijn schaffen we ook krukjes aan waarop we kunnen zitten rond het bed.

Ons uitgangspunt is dat je financiële situatie deelname niet in de weg mag staan. In dat geval kun je dit voorleggen.

 © 't Creatief Collectief 2020