Groep: Muzikale Sculpturen

Werken in het Wetend Veld


Muzikale Sculpturen: voor wie?

De Muzikale Sculpturen groep is geschikt voor je als je te maken hebt met bepaalde thema's in je leven die steeds weer terugkeren en waarvan je graag wil begrijpen wat de onderliggende, innerlijke dynamiek is. Zodra je namelijk begrijpt en (nog belangrijker) kunt voelen wat er feitelijk gebeurt onder het oppervlak van je bewustzijn, ben je ook in staat om jezelf te geven wat werkelijk nodig is, waardoor er rust kan ontstaan en je kunt gaan doen wat passend is in de gegeven situatie(s).

Wat zijn Muzikale Sculpturen?

Het werken met muzikale sculpturen is een therapievorm die veel gemeen heeft met (familie)opstellingen, zoals ontwikkeld door Bert Hellinger. Bij beide werkvormen wordt gewerkt met het 'Wetende veld'. Alles is energetisch met elkaar verbonden en dit kan zicht- en voelbaar gemaakt worden door de aspecten van je vraag in de vorm van een instrument zijn eigen plek te geven in de ruimte. Dit kunnen externe zaken zijn zoals bestaande personen, of instanties, e.a., maar het is ook mogelijk om interne delen van jou zelf in de vorm van een instrument op te stellen in de ruimte. Interne delen kunnen namelijk ook met elkaar in conflict zijn en zorgen voor malen, piekeren, angst en niet kunnen beslissen.

Door elk deel op deze manier een stem te geven (of te laten klinken via een instrument) kan de (interne of externe) dialoog hoorbaar en voelbaar worden. Dit geeft helderheid in wat er feitelijk speelt. Patronen kunnen inzichtelijk en voelbaar worden, evenals de ontstaansgeschiedenis. Dit moment kan energetisch ondersteund worden, waardoor drempels oplossen, er verzachting kan komen en je nieuwe stappen kunt gaan zetten.

 

De komende tijd staan een aantal losse dagen gepland, deelname aan zo'n dag kan een goede kennismaking zijn met deze manier van werken.

Later zal er ook een groep starten die gedurende langere tijd met elkaar gaat werken.

Deelnemen aan deze groep is een fijne manier om meer inzicht te krijgen in je conditioneringen en de achtergronden daarvan. Er wordt in de doorlopende groep minimaal 1 keer jouw gezin van herkomst opgesteld. Dit omdat hierin veel van jouw conditioneringen ontstaan zijn. Verdieping van jouw inzichten hierin ontstaan doordat je ook deelneemt aan de sculptuuropstellingen van de andere deelnemers. Je gaat voelen wat raakvlakken zijn met jouw eigen geschiedenis en de daaruit ontstane conditioneringen. Het onderlinge vertrouwen dat in zo'n groep ontstaat, bied de veiligheid en ruimte die nodig is om het bijbehorende proces te doorlopen.

 

Kijk in de agenda wanneer er een groep start.

© 't Creatief Collectief 2019