Wie zijn wij?


Marijke Blokdijk

Geboren in Eindhoven. (1956) Het leven heeft me uitgedaagd om op zoek te gaan; op zoek naar mijn eigen essentie, mijn eigen waarheid. In die zoektocht heb ik veel verschillende mensen ontmoet, in alle hoedanigheden, leeftijdscategorieën en met veel uiteenlopende vragen en antwoorden, kwaliteiten, talenten, aandoeningen en beperkingen. En in die ontmoetingen heeft me het menselijke, de overeenkomsten in ons mens-zijn het meest geboeid.

"Wat beweegt ons als mens?

Wat maakt dat we zijn wie we zijn?"

Dit zijn vragen die ik lang met me heb meegedragen en die mijn zoektocht richting gaven. Nu, sinds een aantal jaren begin ik  het gevoel te krijgen dat ik antwoorden op diep niveau aan het vinden ben. Dat ik in staat ben om achter het zichtbare te kijken. In combinatie met mijn opgedane levenservaring en de achtergrondkennis vanuit mijn studies en werkervaringen heb ik daarmee een vermogen ontwikkeld om tot de essentie door te dringen van heel veel vragen, zowel op psychisch als op fysiek gebied. Het is me een grote vreugde om dit in te zetten bij jouw zoektocht naar de antwoorden in jouw leven!

Wil je meer informatie over de energetische therapie zoals ik die aanbied, kijk dan op de website van Kwintessens!

 

 

 

 

 

© 't Creatief Collectief 2022

Ineke de Groot

Als èèn ding als een rode draad door mijn leven heeft gespeeld en nog altijd mijn belangstelling heeft, is het de ontwikkeling van de mens in al zijn/haar potentie en mogelijkheden.

Als kind al realiseerde ik me dat de mens vaak zoekt en net zo vaak vlucht, daar waar het te moeilijk, te ontoegankelijk en onvermijdelijk confronterend wordt, omdat de mens niet vrij is in zijn/haar eigen zijn en zelfexpressie.

In het leven ben ik geïnspireerd door grote en kleine zoekers, door geïnspireerde docenten, schrijvers en stromingen, maar ook door mijn intuïtie en mijn band met mijn gidsen.

Een kenmerkende uitspraak van mij door de jaren heen is, zo zegt mijn collega Marijke, "processen moeten toch sneller, dieper en beter/makkelijker kunnen!"

Want kennelijk wist ik ergens dat dat ook zo was. Om mijn uitspraken recht te doen en in de hoop antwoorden te vinden, heb ik altijd veel gestudeerd, heb ik me verdiept in alle vakontwikkelingen en heb ik methodieken gevonden en verder uitgewerkt om helingsprocessen zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren. Tevens ben ik in de gelukkige omstandigheden dat ik een eigen efficiënte, energetische healingsmethodiek heb mogen ontwikkelen (waar ik ook les in geef: Crystal Bridge Energy Healing Art) om conditionering te transformeren, wat ik binnen onze praktijk ben gaan koppelen aan het therapeutisch werken, wat onze zeer succesvolle Therapie Plus aanpak is geworden.