Therapie Plus

Therapie & energetische ondersteuning: een efficiënte aanpak van trauma


Alles is energie

Therapie Plus koppelt gedegen therapeutisch werken aan energetische ondersteuning en healing. Hiermee biedt het Creatieve Therapie Plus programma een zeer belangrijke aanvulling op de reguliere therapie.

 

De koppeling van energetisch therapeutisch werk binnen de therapeutische trajecten maakt het mogelijk om oorzaken van problemen en gevolgen van trauma's, die ver buiten ons bewustzijn en diep in onze emotionele-, mentale-, en fysieke geheugensystemen en bewustzijnslagen opgeslagen liggen, via healing te transformeren en af te laten vloeien. 

 

Waarom is dit belangrijk?

Deze geheugensystemen en bewustzijnslagen vormen als het ware reservoirs van niet verwerkte gevoelens en spanningen die onbewust je stemming en gevoel beïnvloeden. Zo zijn o.a. alle organen, het bindweefselsysteem, brein en zenuwstelsel, het cellulair geheugen met de amygdala, het genetisch en epigenetische systeem, plus alle energetische velden en lichamen, plaatsen waar onverwerkte spanningen en emoties opgeslagen liggen.

Dit betekent dat een angst of een kwestie niet enkel en alleen een vertaling is van gevoel, denken en gedrag in het hier en nu, maar een energetische component heeft dat ingebed ligt in het gehele fysieke- en energetische systeem.

Dit is de reden waarom trauma's doorgaans langdurig therapie nodig hebben en een grote inzet vragen om tot een acceptabel niveau van genezing te komen. De conditionering die in alle andere systemen, buiten het emotionele en mentale, ingegroefd is, blijft bestaan en blijft haar impulsen uitzenden en vraagt een enorme inzet van de cliënt om dit te boven te komen.

 

Wat betekent dit voor de therapie?

De energetische ondersteuning die je binnen het beeldend- of muzikaal werken ontvangt, maakt dat de niet verwerkte gevoelens en spanningen die energetische blokkades vormen, eenvoudiger op te sporen en af te laten vloeien zijn, waardoor het lichaam kan ontspannen en helen en het bewustzijn kan transformeren richting waarheid. Heling helpt het therapeutische proces aanzienlijk. Nieuwe stappen kunnen makkelijker en sneller worden gezet. Het therapeutische proces verdiept zich, wordt vollediger en geeft een beter en blijvend eindresultaat.

 

Gelukkig wordt de waarde van energetische therapie meer en meer erkend, wat er toe heeft geleid dat diverse zorgverzekeraars deze therapie vergoeden. 

Hierdoor kunnen we naast de individuele therapiesessies een ruim therapeutisch Plus programma aanbieden. Kijk hiervoor op ons Aanbod 'Plus Programma'. Afhankelijk voor wat je kiest, kunnen we van globaal energetisch ondersteunend-, tot zeer specifiek werken aan het verlichten van gevoelens, patronen en bepaalde imprints van gebeurtenissen en personen en het versterken van jouw systeem.

© 't Creatief Collectief 2019

 

Aanbod 'Plus Programma'.