Constitutionele Energie en Chi

Het Jin Shin & Meridiaan systeem

 

Bij de geboorte krijgt ieder kind zijn Chi energie mee voor het leven. Chi is de pure levensenergie. Deze energie voedt en support het lichaam en wordt door een verfijnd netwerk van energie banen en paden wordt vervoerd zoals het Jin Shin systeem en het meridiaansysteem.

 

Het Jin Shin systeem

Chi voedt het Jin Shin systeem wat correspondeert met alle lagen en weefsels van het fysieke lichaam. Het bestaat uit energiebanen en energieknooppunten die ook de grote organen met elkaar verbindt door een complex systeem van subtiele energiebanen met ontelbaar veel energetische knooppuntjes en punten. Op deze punten kruisen de energiebanen zich, er ontstaat een verfijnd energetisch netwerk. 

Als een knooppunt geblokkeerd raakt, heeft dat ook een effect op de energiebanen die ermee in contact staan en dus op de energiestroom voor een groter gebied. Dit netwerk omvat de kern van onze conditionering vanaf het moment van onze conceptie en draagt de conditionering van onze voorouders in zich en heeft een eigen constitutioneel energetisch niveau. Hierdoor hebben sommige delen van het lichaam in aanleg een zwakkere constitutionele energie. Het Jin shin systeem voedt het meridiaansysteem.

Het meridiaansysteem

staat meer onder invloed van invloeden van buitenaf, waardoor de energie doorstroom wordt beïnvloed en verminderd. Ook al zijn we geneigd het meridiaansysteem als een enkel en op zichzelf staand systeem te zien, we zien ook dat elke energie, bijv. de longenergie of de nierenergie, binnen het meridiaansysteem een eigen constitutionele energie heeft. Ook hier geldt dat door de persoonlijke aanleg sommige delen van het lichaam een zwakkere constitutionele meridiaanenergie hebben. Maar ook door trauma en ziekte of leefstijl kan een energiebaan geblokkeerd zijn geraakt. De meridianen voorzien het lichaam en alle organen en klieren van energie. Om elk orgaan ligt een subtieler netwerk van energiebanen die de energie van de hoofdmeridiaan dieper het orgaan invoert. Tevens zijn er subtiele energetische verbindingen die de meridiaanenergie verbinden met elke lichaamscel en deze van energie voorzien.