Creatieve Therapie Vergoedingen


vergoedingen door zorgverzekeraars

Creatieve therapie wordt via ons NVPA lidmaatschap tegenwoordig door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check onderstaande link de vergoedingen van jouw zorgverzekeraar 

https://nvpa.org/verzekeringen/public

vergoeding via het persoonsgebonden budget

Individuele begeleiding kan zinvol en belangrijk zijn binnen vele uitdagingen die het leven te bieden heeft. 

https://www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/begeleiding/

Als er een indicatie voor begeleiding is, dan kan daarmee onze zorg ingekocht worden.

Zie Begeleiding.  Voor verdere informatie kan men het beste contact opnemen met Per Saldo, de belangenvereniging voor PGB houders: www.pgb.nl.
Hier is ook alle informatie te vinden die nodig is om een PGB aan te vragen.

 

vergoeding via 'het rugzakje'

Vergoeding via 'het rugzakje':
Ook scholen krijgen extra middelen in de vorm van een 'rugzakje' voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Hiermee kan ook onze zorg ingekocht worden als dit voor de gang van zaken op school noodzakelijk wordt geacht.
Het initiatief voor aanmelding ligt dan bij de school.

 

vergoeding via de werkgever

Vergoeding via werkgever:
Is de reden van aanmelding werkgerelateerd, dan is het ook mogelijk om via de werkgever de therapie vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of personeelszaken.

 

Vergoedingen van ons 'Plus-programma'

 

© 't Creatief Collectief 2019