Vergoedingen Creatieve- en Energetische Therapie

Vergoedingen Creatieve Therapie

 

 

Creatieve therapie wordt via ons NVPA lidmaatschap tegenwoordig door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

Check met onderstaande link de vergoedingen van jouw zorgverzekeraar.

https://nvpa.org/verzekeringen/public

 

Prestatiecodes Marijke:

24514 Behandeling creatieve therapie (vaktherapie)
24503 Behandeling Gestalttherapie

Prestatiecodes Ineke:  

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie

24502 Behandeling kunstzinnige therapie


Vergoedingen Energetisch Therapeutisch Werk

 

Door ons lidmaatschap van de beroepsvereniging CAT,  wordt energetische therapie vernoemd onder pijler 1 & 2 van het plus programma gedeeltelijk vergoed door veel zorgverzekeringen vanuit de aanvullende verzekering. 

 

Energetische therapie gegeven door Marijke, (CAT registratienr. CM0845-23-07-19, level 5, Prestatiecode: 24012 energetische therapie) wordt vergoed door diverse zorgverzekeringen. Hier vind je welke dat zijn.

Energetische therapie, gegeven door Ineke, (CAT registratienr. CMO0726-14-04-17, level 3, Prestatiecode: 24012 energetische therapie) wordt door diverse zorgverzekeringen vergoed: welke dat zijn vind je hier.


Vergoeding via het persoonsgebonden budget

Individuele begeleiding kan zinvol en belangrijk zijn binnen vele uitdagingen die het leven te bieden heeft. 

https://www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/begeleiding/

Als er een indicatie voor begeleiding is, dan kan daarmee onze zorg ingekocht worden.

Zie Begeleiding. Voor verdere informatie kan men het beste contact opnemen met Per Saldo, de belangenvereniging voor PGB houders: www.pgb.nl.
Hier is ook alle informatie te vinden die nodig is om een PGB aan te vragen.

 

Vergoeding via 'het rugzakje'

Ook scholen krijgen extra middelen in de vorm van een 'rugzakje' voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Hiermee kan ook onze zorg ingekocht worden als dit voor de gang van zaken op school noodzakelijk wordt geacht.
Het initiatief voor aanmelding ligt dan bij de school.

 

Vergoeding via de werkgever

Is de reden van aanmelding werkgerelateerd, dan is het ook mogelijk om via de werkgever de therapie vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of personeelszaken.

© 't Creatief Collectief 2022