't Creatief Collectief

Voor Beeldende- & Muziektherapie


bericht i.v.m. coronavirus

Vanwege de maatregelen rond de uitbraak van het coronavirus is het niet mogelijk om face-to-face contact te hebben. Wel kunnen er in overleg sessies via beeldbellen plaats vinden. De healingsessies kunnen altijd en ook nu, op afstand plaats vinden. 

 

belangrijk

AANBOD

Naast alle maatregelen die nu genomen worden en waarvan we het belang zeker onderstrepen, zijn we ervan overtuigd dat er meer maatregelen zijn die we kunnen nemen om onze weerstand maximaal te versterken!

We zijn het covid 19 virus gaan invoelen en ontdekten hoe venijnig het virus is.  We zijn ook op zoek gegaan naar de tegenfrequentie die dit virus neutraliseert. Dit is de frequentie die helpt om onze weerstand te verhogen tegen besmetting en die bij besmetting de kracht heeft om het virus te verzwakken, waardoor het lichaam makkelijker herstelt. 

Dit willen we je niet onthouden en daarom doen we je dit aanbod: 

elke dinsdagavond (20 u tot 20.30 u) geven we wekelijks een half uur gratis healing met deze specifieke tegenfrequentie.  

We blijven dit doen tot de maatregelen vanuit de overheid afgebouwd kunnen worden.

Wil je deze healing ontvangen, meld je dan aan per mail onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.
Die aanmelding is nodig, zonder jouw toestemming mogen we dit uiteraard niet voor je doen. Vanaf a.s. dinsdag kun je er dan wekelijks gemakkelijk voor gaan zitten of liggen.

 

We willen hieraan toevoegen dat we achter alle maatregelen vanuit de regering staan. Ook is ons aanbod niet bedoeld ter vervanging van medische hulp, ons aanbod is hier een aanvulling op. Het kan prima naast elkaar ingezet worden, het werkt extra ondersteunend en is bedoeld als versterking van binnenuit.  

 

WAT BIEDT 't Creatief Collectief

't Creatief Collectief is er voor jou met als doel om Beeldende therapie en Muziektherapie op een verantwoorde, fijne, vernieuwende en goed onderbouwde manier toegankelijk te maken.

Het Creatief Collectief is een professioneel samenwerkingsverband, bestaande uit muziektherapeut Marijke Blokdijk en beeldend therapeut Ineke de Groot. Beide therapeuten van ‘t Creatief Collectief zijn modern, resultaatgericht, spiritueel en energetisch onderlegd en zijn bij uitstek therapeuten die verder kijken dan hetgeen zich aan de oppervlakte aandient.

 

Tevens zijn wij de ontwikkelaars van de  Therapie Plus-aanpak.  

Dit betekent voor jou dat de groei-, bewustwordings- en helingsprocessen die je aangaat binnen het beeldend of muzikaal werken, nu ook op de diepere lagen van je zijn, waar het bewustzijn moeilijk of geen toegang tot heeft, wordt aangepakt. Hierdoor wordt de oorzaak van het probleem makkelijker en beter bereikt, waardoor jouw proces zich versnelt en resultaten zich verdiepen. 

Ook maakt Online therapie deel uit van ons aanbod. 

 

Verder is 't Creatief Collectief gespecialiseerd in stress- en uitputtingsklachten.  Wij onderkennen de effecten van stress die het huidige leven met zich meebrengt op het menselijke systeem. Het omlaag brengen van het dagelijkse stressniveau en stress gerelateerde klachten is van belang voor onze algehele gezondheid en welbevinden. Stress en stress gerelateerde klachten worden binnen ons aanbod via diverse wegen effectief aangepakt.

 

Naast therapie bieden we ook de mogelijkheid tot begeleiding en inspirerende workshops.

Visie & doelstelling

Visie: Ieder mens is in wezen volmaakt. Echter, door onze levensweg en ervaringen, hebben we  onder hoge stress of door pijnlijke ervaringen, uit zelfbehoud geleerd om bepaalde gezonde delen van onszelf buiten te sluiten en deze te vervangen door aangepast wenselijk gedrag. En doen we nu zoals we ‘ooit’ hebben geleerd wat ons het meeste 'veiligheid' bood en gaan we tegen ons natuurlijke zelf in. Hierdoor kan bij voorbeeld stress, besluiteloosheid, of het willen behagen van anderen, geen 'nee' kunnen zeggen, faalangst, boosheid, het streven naar perfectionisme, e.d. ontstaan.

In onze huidige maatschappij wordt het leven steeds sneller en intensiever geleefd en moeten we veelvuldig snel keuzes maken en beslissingen nemen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we kunnen luisteren naar ons innerlijk en dat we voor onszelf kunnen staan in alle eerlijkheid. Wanneer het contact met het Innerlijke Zelf niet meer duidelijk voelbaar is, kan dit leiden tot het geven van verkeerde reacties en het nemen van verkeerde beslissingen, met als gevolg gevoelens van angst, vermoeidheid, frustratie, boosheid of terughoudendheid, innerlijke conflicten en je onbegrepen voelen.

 

We  werken vanuit een holistisch mensbeeld en erkennen dat emotionele- en mentale problemen en fysieke klachten elkaar beïnvloeden en in veel gevallen een samenhang vertonen. Het lichaam heeft en geeft zijn eigen boodschap en lichaamsbewustwording maakt onderdeel uit van de therapie; het is vaak het vertrekpunt van waaruit wordt gewerkt.

 

Doelstelling: Het is onze doelstelling om verantwoorde, op resultaat gerichte therapeutische processen aan te bieden waarbij jij meer en meer in contact komt met wie jij in wezen bent en waarbinnen expressie, inzicht, heling, bewustwording en persoonlijke groei centraal staan.

 

 

wie zijn wij?

Alvast een korte kennismaking

 © 't Creatief Collectief 2020