't Creatief Collectief

Voor Beeldende- & Muziektherapie


WAT BIEDT 't Creatief Collectief

't Creatief Collectief is er voor jou met als doel om Beeldende therapie en Muziektherapie op een verantwoorde, fijne, vernieuwende en goed onderbouwde manier toegankelijk te maken.

Het Creatief Collectief is een professioneel samenwerkingsverband, bestaande uit muziektherapeut Marijke Blokdijk en beeldend therapeut Ineke de Groot. Beide therapeuten van ‘t Creatief Collectief zijn modern, resultaatgericht, spiritueel en energetisch onderlegd en zijn bij uitstek therapeuten die verder kijken dan hetgeen zich aan de oppervlakte aandient.

 

Tevens zijn wij de ontwikkelaars van de  Therapie Plus-aanpak.  

Dit betekent voor jou dat de groei-, bewustwordings- en helingsprocessen die je aangaat binnen het beeldend of muzikaal werken, nu ook op de diepere lagen van je zijn, waar het bewustzijn moeilijk of geen toegang tot heeft, wordt aangepakt. Hierdoor wordt de oorzaak van het probleem makkelijker en beter bereikt, waardoor jouw proces zich versnelt en resultaten zich verdiepen. 

Ook maakt Online therapie deel uit van ons aanbod. 

 

Verder is 't Creatief Collectief gespecialiseerd in stress- en uitputtingsklachten.  Wij onderkennen de effecten van stress die het huidige leven met zich meebrengt op het menselijke systeem. Het omlaag brengen van het dagelijkse stressniveau en stress gerelateerde klachten is van belang voor onze algehele gezondheid en welbevinden. Stress en stress gerelateerde klachten worden binnen ons aanbod via diverse wegen effectief aangepakt.

 

Naast therapie bieden we ook de mogelijkheid tot begeleiding en inspirerende workshops.

Visie & doelstelling

Visie: Ieder mens is in wezen volmaakt. Echter, door onze levensweg en ervaringen, hebben we  onder hoge stress of door pijnlijke ervaringen, uit zelfbehoud geleerd om bepaalde gezonde delen van onszelf buiten te sluiten en deze te vervangen door aangepast wenselijk gedrag. En doen we nu zoals we ‘ooit’ hebben geleerd wat ons het meeste 'veiligheid' bood en gaan we tegen ons natuurlijke zelf in. Hierdoor kan bij voorbeeld stress, besluiteloosheid, of het willen behagen van anderen, geen 'nee' kunnen zeggen, faalangst, boosheid, het streven naar perfectionisme, e.d. ontstaan.

In onze huidige maatschappij wordt het leven steeds sneller en intensiever geleefd en moeten we veelvuldig snel keuzes maken en beslissingen nemen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we kunnen luisteren naar ons innerlijk en dat we voor onszelf kunnen staan in alle eerlijkheid. Wanneer het contact met het Innerlijke Zelf niet meer duidelijk voelbaar is, kan dit leiden tot het geven van verkeerde reacties en het nemen van verkeerde beslissingen, met als gevolg gevoelens van angst, vermoeidheid, frustratie, boosheid of terughoudendheid, innerlijke conflicten en je onbegrepen voelen. En dus verhoogde stress.

 

We  werken vanuit een holistisch mensbeeld en erkennen dat emotionele- en mentale problemen en fysieke klachten elkaar beïnvloeden en in veel gevallen een samenhang vertonen. Het lichaam heeft en geeft zijn eigen boodschap en lichaamsbewustwording maakt onderdeel uit van de therapie; het is vaak het vertrekpunt van waaruit wordt gewerkt.

Doelstelling: Het is onze doelstelling om verantwoorde, op resultaat gerichte therapeutische processen aan te bieden waarbij jij weer meer en meer in contact komt met wie jij in wezen bent. en waarbinnen expressie, inzicht, heling, bewustwording en persoonlijke groei centraal staan. Binnen het gekozen medium creëren we een vrije ruimte waarbinnen jij jezelf kan ontmoeten, jij jezelf kan neerzetten en waarin je vrij bent om te experimenteren met gedrag zodat je kunt gaan ontdekken wat groei inhoudt en wat liefdevol handelen naar jezelf toe betekent.

 

wie zijn wij?

Alvast een korte kennismaking

 © 't Creatief Collectief 2019