't Creatief Collectief

voor

 Beeldende- & Muziektherapie

't Creatief Collectief is een maatschap van Beeldend therapeut Ineke de Groot en Muziektherapeut Marijke Blokdijk. Wij bieden al sinds 2003 Beeldende- en Muziektherapie aan, met als doel om jou een stukje op jouw levensweg te begeleiden waarbij we samen aan de slag gaan met voor jou belangrijke thema's en hulpvragen.  

Beeldende therapie en Muziektherapie zijn vormen van non-verbale therapie, wat wil zeggen dat jouw proces plaats vindt binnen de muziek of binnen  beeldend werken. Natuurlijk wordt er wel gepraat, maar het is geen praattherapie. Je komt iets doen en iets ervaren. Of beeldend, door middel van schilderen en tekenen, of muzikaal, binnen de wereld van klank.

 Je kiest op grond van je affiniteit voor beeldend of muzikaal werken, maar je kan ook voor een combinatie van beide kiezen.

Onze aanpak is modern en resultaatgericht. Binnen de beeldende- en muzikale processen wordt actief gewerkt aan het verder ontwikkelen en versterken van je kwaliteiten en tevens worden oorzaken van belemmerende patronen verkend, verwerkt en losgelaten zonder dat je er door overspoeld raakt. Je krijgt inzichten in je behoeftes en patronen. En je ontwikkelt handvatten hoe je op positieve wijze met jezelf en je omgeving om kan gaan. Hierdoor kan je beter voor jezelf gaan kiezen in het hier en nu. 

We werken met een effectieve wetenschappelijk bewezen methodiek, de cognitieve schematherapie die heel inzichtelijk en prettig werkt in de praktijk van alle dag.

 

Binnen 't Creatief Collectief worden desgevraagd de therapeutische trajecten ondersteund door energetische ondersteuning en healing. Hiermee bieden wij een zeer belangrijke aanvulling op de reguliere therapie.

De energetische ondersteuning verlicht het therapeutische proces aanzienlijk. Het geeft de mogelijkheid om niet verwerkte gevoelens en spanningen op te sporen en af te laten vloeien, waardoor nieuwe stappen binnen je persoonlijke groeiproces makkelijker en sneller gezet kunnen worden. Met als resultaat dat het therapeutische  proces zich verdiept, vollediger wordt en een beter en blijvend eindresultaat geeft. Uiteraard is deze ondersteuning een vrije keuze.

 

Tevens biedt 't Creatief Collectief de mogelijkheid tot begeleiding en inspirerende workshops.

  

 © 't Creatief Collectief 2024