't Creatief Collectief

Voor Beeldende therapie & Muziektherapie

't Creatief Collectief is een maatschap van Ineke de Groot en Marijke Blokdijk. Wij bieden al sinds 2003 Beeldende- en Muziektherapie aan, met als doel om jou een stukje op jouw levensweg te begeleiden waarbij we samen aan de slag gaan met voor jou belangrijke thema's en hulpvragen.

 

Binnen de beeldende- en muziektherapie wordt er enerzijds actief gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van onze gezonde kant en anderzijds worden oorzaken van belemmerende patronen verkend, verwerkt en losgelaten zonder dat je er door overspoeld raakt. Je krijgt inzicht in je behoeftes en leert beter voor jezelf op te komen, doordat je leert te herkennen welke patronen actief zijn en hoe daar mee om te gaan.

 

Beeldende therapie en Muziektherapie zijn vormen van non-verbale therapie, wat wil zeggen dat jouw proces plaats vindt binnen de muziek of binnen het beeldend werken. Natuurlijk wordt er wel gepraat, maar het is geen praattherapie. Je komt iets doen en iets ervaren. Of beeldend, of muzikaal.

Je kiest op grond van je affiniteit voor beeldend of muzikaal werken, maar je kan ook voor een combinatie van beide kiezen.

 

Onze aanpak is modern en resultaatgericht. We werken met een effectieve wetenschappelijk bewezen methode, de cognitieve schematherapie die heel inzichtelijk en prettig werkt in de praktijk van alle dag.

 

Verder koppelt 't Creatief Collectief professioneel therapeutisch werken aan energetische ondersteuning en healing. Hiermee bieden wij een zeer belangrijke aanvulling op de reguliere therapie. Het verlicht het therapeutische proces aanzienlijk. Het geeft de mogelijkheid om niet verwerkte gevoelens en spanningen op te sporen en af te laten vloeien, waardoor nieuwe stappen makkelijker en sneller kunnen worden gezet. Met als resultaat dat het therapeutische beeldende of muzikale proces zich verdiept en vollediger wordt en een beter en blijvend eindresultaat geeft.   

 

Ook bieden we de mogelijkheid tot begeleiding en inspirerende workshops.

 

 

 

 © 't Creatief Collectief 2023