Visie

Visie: Ieder mens is in wezen volmaakt. Echter, door onze levensweg en ervaringen, hebben we  onder hoge stress of door pijnlijke ervaringen, uit zelfbehoud geleerd om bepaalde gezonde delen van onszelf buiten te sluiten en deze te vervangen door aangepast wenselijk gedrag. En doen we nu zoals we ‘ooit’ hebben geleerd wat ons het meeste 'veiligheid' bood en gaan we tegen ons natuurlijke zelf in. Hierdoor kan bijvoorbeeld stress, besluiteloosheid, of het willen behagen van anderen, geen 'nee' kunnen zeggen, faalangst, boosheid, het streven naar perfectionisme, e.d. ontstaan.

In onze huidige maatschappij wordt het leven steeds sneller en intensiever geleefd en moeten we veelvuldig snel keuzes maken en beslissingen nemen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we kunnen luisteren naar ons innerlijk en dat we voor onszelf kunnen staan in alle eerlijkheid. Wanneer het contact met het Innerlijke Zelf niet meer duidelijk voelbaar is, kan dit leiden tot het geven van verkeerde reacties en het nemen van verkeerde beslissingen, met als gevolg gevoelens van angst, vermoeidheid, frustratie, boosheid of terughoudendheid, innerlijke conflicten en je onbegrepen voelen.

 

We werken vanuit een holistisch mensbeeld en erkennen dat emotionele- en mentale problemen en fysieke klachten elkaar beïnvloeden en in veel gevallen een samenhang vertonen. Het lichaam heeft en geeft zijn eigen boodschap en lichaamsbewustwording maakt onderdeel uit van de therapie; het is vaak het vertrekpunt van waaruit wordt gewerkt.

 

Doelstelling

Doelstelling: Het is onze doelstelling om verantwoorde, op resultaat gerichte therapeutische processen aan te bieden waarbij jij meer en meer in contact komt met wie jij in wezen bent en waarbinnen expressie, inzicht, heling, bewustwording en persoonlijke groei centraal staan.

 

© 't Creatief Collectief 2024