Aanmelden

Je kunt je het beste via de mail bij de therapeut van je keuze aanmelden. Vermeld je naam èn het telefoonnummer waarop je te bereiken bent, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. 


Je kunt je aanmelden voor

  • Beeldende therapie: 
  • Kind & Jeugd,
  • Begeleiding Beeldend
  • Healing & Energetische Therapie

bij Ineke de Groot  

 

Je kunt je aanmelden voor

  • Muziektherapie, Stemtherapie,  -  Klanktherapie
  • Muzikaal opstellingenwerk
  • Ik-grenzen groep
  • Healing & Energetische therapie

bij Marijke BlokdijkVoordat je bij ons op intakegesprek komt willen we je vragen het intakeformulier en de behandelingsovereenkomst te downloaden en in te vullen. Deze neem je mee als je voor de eerste keer komt, samen met een geldig legitimatiebewijs. 

 

De benodigde documenten vind je hieronder..

De intake en hoe verder?

Er wordt een eerste afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarin dieper ingegaan wordt op je hulpvraag en de ingevulde vragen. Ook geven wij jou een indruk van ons en onze werkwijzen. Dit is al de start van de verkennende fase waarin we samen onderzoeken en afstemmen welke aanpak voor jou het meest wenselijk is en het beste past bij jouw hulpvraag. 

Als je besluit om verder te gaan na deze eerste kennismaking, dan leggen we onze afspraken vast in een behandelingsovereenkomst die wij beiden ondertekenen.

Elke 5e sessie zullen we in ieder geval terugkijken en nagaan of het oorspronkelijke plan van aanpak bijsturing nodig heeft. 

Soms kan het zijn dat je geadviseerd wordt om voor extra ondersteuning te zorgen, om zo je draagkracht te vergroten en/of je situatie te versterken.

Op de eerste afspraak gelieve een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Algemene voorwaarden

We werken volgens de algemene beroepsvoorwaarden zoals ze zijn vastgelegd in het document Algemene voorwaarden wat hieronder is te downloaden. 

Download
Algemene voorwaarden
Template_algemene_voorwaarden.docx
Microsoft Word document 224.5 KB

Het is ons voorbehouden sommige hulpvragen niet te honoreren. In dat geval zullen wij een doorverwijzingsadvies verstrekken.


© 't Creatief Collectief 2024