Aanmelden

Wil je je aanmelden?

Omdat we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn, kun je je het beste bij de therapeut van je keuze via de mail aanmelden. Vermeld je naam èn het telefoonnummer waarop je te bereiken bent, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. 


Je kunt je aanmelden bij Ineke de Groot voor:

- Beeldende therapie:  individueel,  Online therapie, groepswerk, Kind & Jeugd,

- workshop intuïtief schilderen en programma's voor bedrijven en instellingen

- Begeleiding Beeldend

- Energetische ondersteuning: Stress reductie programma, Energising programma, Senioren energising, Issue release programma en Crystal bridge Energy healing

 

Telefoon: 06 15559491 

Email: ineke.de.groot@creatiefcollectief.nl 

Je kunt je aanmelden bij Marijke Blokdijk voor:

- Muziektherapie, Stemtherapie, Klanktherapie

- Muzikaal opstellingenwerk (muzikale sculpturen)

- Ik-grenzen groep

- Energetische therapie

 

 

Telefoon: 06 52502987
Email: marijke.blokdijk@creatiefcollectief.nl Behandelovereenkomsten

Na aanmelding sturen we je de behandelovereenkomsten per mail naar je toe met de vraag om deze in te vullen en te retourneren naar de betreffende therapeut voor de eerste afspraak. 

 

Hoe gaat het verder?

Er wordt een eerste afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarin dieper ingegaan wordt op je hulpvraag en de ingevulde vragen van de behandelovereenkomst. Ook krijg je een indruk van ons en onze werkwijzen.

Als je besluit om verder te gaan na deze eerste kennismaking, starten we met een eerste verkennende fase waarin wordt gekeken welke aanpak voor jou het meest wenselijk is en het beste past bij jouw hulpvraag en jouw situatie en welke doelen we gaan nastreven. Deze informatie wordt duidelijk besproken, waarna we tot een gezamenlijk besluit komen over hoe jouw traject vorm te geven. 

Elke 5e sessie zullen we in ieder geval terugkijken en nagaan of het oorspronkelijke plan van aanpak bijsturing nodig heeft. 

Soms kan het zijn dat je geadviseerd wordt om voor extra ondersteuning te zorgen, om zo je draagkracht te vergroten en/of je situatie te versterken.

Op de eerste afspraak gelieve een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Algemene voorwaarden

We werken volgens de algemene voorwaarden zoals ze zijn vastgelegd in het document Algemene voorwaarden wat hieronder is te downloaden. 

Download
Algemene voorwaarden
Template_algemene_voorwaarden.docx
Microsoft Word document 224.5 KB

Het is ons voorbehouden sommige hulpvragen niet te honoreren. In dat geval zullen wij een doorverwijzingsadvies verstrekken.


© 't Creatief Collectief 2023