Beeldende Therapie

Zowel een ontdekkingsreis als een expressievorm..


Beeldende Therapie voor persoonlijke groei

Wat is Beeldende therapie?

Beeldende therapie is een methodische-, op resultaat en persoonlijke groei gerichte vorm van psychotherapie, waarbij jouw eigen hulpvraag en situatie centraal staan.

 

Beeldend werken maakt het mogelijk om op een zachte wijze toegang te krijgen tot dieperliggende, onbewuste en buitengesloten gevoelens, ervaringen en belevingen.

 

Binnen een individuele sessie beeldend werken ga jij jezelf, aan de hand van je eigen thema’s, gevoelens en ervaringen, op geheel eigen wijze uitdrukken in een beeld, door middel van kleur, vorm, ritme, beweging, etc.. Het beeldend werken is een manier van jezelf ontmoeten, jezelf onder ogen komen in de taal van kleur, vorm en beweging. 

Het is zowel een ontdekkingsreis als een uitingsvorm, waarbinnen jij op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden en stappen en nieuwe ruimte voor jezelf, zowel binnen het beeldend werken als binnen jouw bestaan.

Uiteraard word je bij dit proces begeleid en gezien, en gestimuleerd richting nieuwe vrijere opties en keuzes.

 

Beeldende therapie is veranderingsgericht, en spitst zich toe op het verkrijgen van inzichten in gedrag en patronen, acceptatie, verwerking en heling.

Het is een individuele werkvorm waarbinnen jij met jouw hulpvraag en thema’s centraal staat en je specifieke begeleiding krijgt die direct op jou en je hulpvraag aansluit.

Voor deze manier van werken geldt natuurlijk dat je geen schilder-, of tekenervaring nodig hebt, of een speciaal teken- of schilder talent. Affiniteit is voldoende.

Cognitieve Schematherapie vormt het kennisraamwerk binnen de beeldende processen.

 

Hoe zou beeldende therapie mij kunnen helpen?

Gevoelens hebben een eigen medium nodig

En daarom is beeldend werken helpend omdat veel gevoelens en ervaringen vaak moeilijk in rationele taal te vangen zijn. Ze hebben soms ook te maken met ervaringen uit een vroege periode in ons leven, waarin we nog niet eens over taal en een talig begrippenkader beschikten. Door allerlei omstandigheden en ervaringen kan het zijn dat je niet altijd in staat bent om jezelf te uiten, of het nou in woorden is, in tranen of in andere emoties. Beeldend werken kan deze ervaringen een ruimte bieden om tot bewustzijn en heling te komen.

© 't Creatief Collectief 2021