Muziektherapie

Muziek vormt een directe brug naar je binnenwereld, je kern, je essentie

Muziek is eigenlijk onze eerste taal. Muziek gaat voorbij woorden. Het brengt je weer in contact met wie je werkelijk bent.

Vanuit dit besef zijn er veel manieren waarop muziek ingezet kan worden om jou te ondersteunen bij jouw vragen. Bijvoorbeeld via Klanktherapie, Individuele Muziektherapie, Muzikale sculpturen of Stemtherapie.Of in een cursus Ik-grenzen.

 

Energetische ondersteuning van jouw proces

Het is mogelijk om binnen het groei- en bewustwordingsproces wat je doorloopt, gebruik te maken van healing om je therapeutische proces daarmee te ondersteunen. Bijvoorbeeld om je stressniveau wat te verlagen en om je draagkracht te ondersteunen. Verder is het mogelijk om de thema's waar je aan werkt ook via healing aan te pakken. Healing versnelt en verlicht het therapeutische proces en geeft een verdieping in de verwerking.

 

Energetische therapie kan als een op zichzelf staande therapie gegeven worden, maar de combinatie met vaktherapie blijkt een gouden combinatie. Ervaringen opdoen binnen het medium, de bewustwording van de achterliggende dynamiek en vervolgens ondersteuning met behulp van healing versnelt en verdiept het proces aanzienlijk.

 

Wil je graag weten hoe mensen dit hebben ervaren? In deze reacties lees je hier meer over. Ik heb van de betrokkenen toestemming om dit te plaatsen.

 

Over mij

Ik ben geboren in Eindhoven in 1956. Het leven heeft me uitgedaagd om op zoek te gaan; op zoek naar mijn eigen essentie, mijn eigen waarheid. In die zoektocht heb ik veel verschillende mensen ontmoet, in alle hoedanigheden, leeftijdscategorieën en met veel uiteenlopende vragen en antwoorden, kwaliteiten, talenten, aandoeningen en beperkingen. En in die ontmoetingen heet me het menselijke, de overeenkomsten in ons mens-zijn, het meest geboeid.

  • Wat beweegt ons als mens?
  • Wat maakt dat we zijn wie we zijn?

Dit zijn vragen die ik lang met me heb meegedragen en die mijn zoektocht richting gaven. Nu begin ik het gevoel te krijgen dat ik antwoorden op diep niveau aan het vinden ben. Dat ik in staat ben om achter het zichtbare te kijken. In combinatie met mijn opgedane levenservaring en de achtergrondkennis vanuit mijn studies en werkervaringen heb ik daarmee een vermogen ontwikkeld om tot de essentie door te dringen van heel veel vragen, zowel op psychisch als op fysiek gebied. Het is me een grote vreugde om dit in te zetten bij jouw zoektocht naar de antwoorden in jouw leven!

© 't Creatief Collectief 2024