Issue Release programma

Issue; een thema wat diep in onze energetische constructie vervlochten ligt


Kenmerken van een issue.

Een issue, oftewel een thema, is een combinatie van onverwerkte gevoelspatronen, gedragingen, overtuigingen, patronen en posities, die in aanleg allemaal een zelfde grondenergie hebben en die diep in ons menselijk energetische systeem vervlochten ligt.

 

 

Een voorbeeld: Wanneer je last hebt van het issue afwijzing, dan zul je je afgewezen kunnen voelen in het verkeer wanneer iemand je geen voorrang verleent, of op een familiefeestje wanneer iemand anders de gespreksruimte inneemt net als jij dat wil gaan doen, of wanneer iemand iets zegt wat je al snel interpreteert als kritiek, of wanneer iemand een andere politieke voorkeur heeft dan de jouwe en zijn mening daarover verkondigt, of wanneer het een ander niet opvalt dat je naar de kapper bent geweest, of jouw inzet onderwaardeert, enz, enz.

Een issue bepaalt jouw positie, het is als een filter wat al jouw ervaringen een specifieke kleur geeft.  Er zijn een aantal kern issues die eigenlijk ieder mens in zijn of haar systeem heeft, zoals bijvoorbeeld afwijzing, overlevingsangst, innerlijke leegte, schaamte, niet gezien of gehoord worden, emotioneel te kort, wantrouwen, angst voor de dood, eenzaamheid.

 

Energetisch gezien bestaat een issue uit vele verschillende energetische constructies op diverse lagen in onze energetische anatomie. Wanneer je gericht aan een issue wil werken zodat het helemaal zijn impact verliest, dan heb je afhankelijk van de diepte en zwaarte van het thema gemiddeld 10 energetische sessies nodig.

 

Wanneer je een therapeutisch traject hebt gevolgd rondom een specifiek thema/issue, kan het ook zeer de moeite waard zijn om als afronding je hele systeem te clearen van de impact van het issue. Het is een zeer krachtige en bijzondere afronding van een groei en helingstraject.

Een sessie duurt 90 minuten.

Het Issue Release programma kan ook gecombineerd worden met andere vormen van Creatieve Therapie.

© 't Creatief Collectief 2020